HOUT EN BEWERKEN

 

MOCompagnie (MOC) beschikt over de kennis en faciliteiten die nodig zijn voor het produceren van klantspecifieke producten en halffabrikaten.
Wij kunnen hout:

Drogen

We kunnen hout drogen grofweg in twee categorieën verdelen: AD (lucht drogen) en KD (kamer drogen) drogen.

Hout wat we willen opslaan om later te gebruiken in een buiten toepassing of om te drogen moeten we oplatten. Door ruimte tussen de planken te creëren ontstaat er een luchtstroom langs de planken waardoor de planken vocht afstaan aan de lucht en rustig kunnen drogen. Deze methode nomen we : AD drogen. Hout wat vers gezaagd is kan eenvoudig door onderling contact gaan schimmelen en verrotten. Door dit los van elkaar te leggen kan het drogen en zakt het vochtpercentage waardoor schimmels geen kans meer hebben op jouw mooie planken. Belangrijk bij het oplatten is drukverdeling. Dit controleer je door op elke laag maar één diktemaat planken neer te leggen en de stapellatten recht boven elkaar te leggen. Een variëteit aan breedtes in 1 laag zorgt niet voor problemen.

Om hout te kunnen toepassen in de bouw, meubels, betimmeringen, scheepsbouw etc. moeten we hout oplatten en na dat het hout droog genoeg is KD nadrogen. Wanneer een droogkamer wordt gebruikt voor hout drogen, zijn er daarbij drie varianten. Conventioneel drogen met verwarming en een bepaalde luchtstroming in de droogkamer. Alternatieven zijn het zogenoemde vacuüm drogen en condensatie drogen. Hout drogen is zorgvuldig vakwerk, dat materiaalkennis en veel ervaring met de houtsoorten vereist. Goed hout drogen betekent optimaal rekening houden met de geplande toepassing én met de betreffende houtsoort.

Zagen

Bomen kunnen afhankelijk van de beoogde toepassing op verschillende manieren worden verzaagd. Dat kan in drie verschillende hoofdrichtingen: radiaal, tangentiaal of axiaal. Bij elke richting gelden verschillende eigenschappen van hout. Bij het zagen moet rekening gehouden worden met krom- en scheluw trekken, zwellen en krimpen ofwel het werken van hout. Ook is er verschil tussen hout afkomstig van de buitenkant van de boom (spinthout) en het veel hardere kernhout. Op het tangentiale vlak tekenen zich vlamvormige motieven af. Vooral in de meubelindustrie wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Bij zuiver kwartiergezaagd hout tekenen de groeiringen zich af als strepen.

De manier van zagen heeft ook invloed op het werken van hout, met name het krimpen en zwellen. Bij zuiver kwartiergezaagd hout verloopt dit voornamelijk in de breedte en kromtrekken valt niet op.

Bij op dosse gezaagd hout ontstaat kromtrekken door het verschil in krimp van de verschillende houtrichtingen. Grofweg is de verhouding lengtekrimp : radiale krimp : tangentiale krimp 1 : 10 : 20. Een tangentiale (dosse) gezaagde plank krimpt aan de buitenzijde meer dan aan de binnen (hartgerichte) zijde en dat is de reden dat de plank krom trekt.

Vlakken

Zoals de benaming al aangeeft, wordt de vlakbank gebruikt om het (ruwe) hout te vlakken. Het hout wordt bij het vlakken met de hand over de beitel-as gevoerd. Hierdoor wordt een zijde van het hout gladgeschaafd. Door deze vlakke kant tegen de opstaande achter geleider aan te leggen en het hout over de beitel te voeren, wordt het hout haaks of onder een hoek geschaafd, het zogenaamde strijken. Na het vlak- en haaks schaven wordt het hout op dikte geschaafd.

Lamineren

Bij lamineren worden houtdelen op elkaar gelegd tot de gewenste dikte of breedte en vervolgens aan elkaar gekoppeld met lijm. Dit kan zowel Horizontaal als Verticaal worden opgebouwd. Voordat het hout wordt verlijmd wordt het gedroogd tot een vochtpercentage van maximaal 12%. Het hout wordt geselecteerd op natuurlijke onvolkomenheden welke door ons worden verwijderd. Hierdoor ontstaat een constructief hoogwaardige product dat homogener van structuur is dan een massief product.

Vingerlassen

Een vingerlas is een getande gelijmde las tussen twee houten planken, in de lengterichting van de planken. De uiteinden steken als vingers in elkaar.
Het is mogelijk met een vingerlas twee verschillende soorten hout of hout aan kunststof of metaal te verlijmen.
Voordat we overgaat tot de verlijming is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen over de Houtsoort, zijn duurzaamheid en de toepassing. Essentieel is de juiste lijm te gebruiken. Diverse toepassingen van lijmbeproevingen zijn inmiddels in normen vastgelegd om de kwaliteit van de verlijming te kunnen bepalen.

Schaven

Wanneer we praten over “hout schaven” dan doelen we op de bewerking “Verspanen”. We gaan met een stuk gereedschap, het materiaal “te lijf” en hout te scheiden totdat de gewenste vorm overblijft. Dus na de bewerking verspanen is de vorm waarbij het object uiterlijk veranderd en de oorspronkelijke massa minder geworden. 
Hout is een natuurproduct en komt in vele soorten voor. Iedere houtsoort kent zijn specifieke eigenschappen waarbij groeiomstandigheden een rol spelen en die op hun beurt invloed kunnen hebben op het schaaf resultaat.

Profileren

Met profileren wort het aanbrengen van model/profiel bedoeld.

MOCompagnie profileert standaard vele producten van ABC profiel tot raamhout Binnendeur kozijnen, Rabat, lijst werk, tuinhout en een oneindig scala aan glaslatten.

Gronden

Het aanbrengen van diverse grondverflagen door middel van een vacuümcoater/lakstraat of spuitcabine behoort tot onze mogelijkheden.

Voor producten met een buiten toepassing adviseren wij om KOMO verf.

Product gericht voorzien we u graag van advies.

Paketteren

Het klant specifiek inkorten, behandelen, bundelen, coderen, stickeren en/of verpakken is een toenemende logistieke serves waarmee MOCompagnie ook graag voor uw organisatie wil verlichten.

Met verantwoorde, duurzaam gecertificeerde houtkap en productiebewerking in Azië slaan wij de brug naar verkoop in Europa, met Rotterdam als aanvoerhaven.

Contactgegevens:
MOCompagnie (MOC)
Telefoon: +316 53 15 3900
E-mailadres: info@mocompagnie.nl